Babelfisken interview

DELT’s co-secretaries Sinéad Quirke Køngerskov and John Mason were interviewed by Juliane Wammen for Babelfisken:

“…i forbindelse med årets Bogforum holder netværket DELT (Association [of] Danish-English Literary Translators) stiftende generalforsamling og konsoliderer sig som en mellemting mellem oversætternetværk og litterært agentur. Babelfisken har spurgt to af DELT’s bestyrelsesmedlemmer […] om baggrunden for oprettelsen af netværket, og hvad håbet med det er på længere sigt.”

Full article (in Danish): DELT glæde ved dansk litteratur: Nyt netværk for oversættere til engelsk